Featured Projects

Featured News

CenLand profit increases by 25% in 2019

In 2019, CenLand achieves a profit of 400 billion dong, up 25% compared to 2018. EPS reaches 4,925 dong, an increase of 27% over the same period last year.

Ideal workspaces for connected agencies of CenHomes

From January 1, 2020, CenHomes (CenLand) provides free workspaces for its connected agencies in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City. Workspace is one of the important factors affecting work performance. Let's discover ideal workspaces of the largest real estate sales agency!

Swing for the Children’s Tet 2020 kicks off on January 8

Swing for the Children’s Tet 2020 golf tournament takes place on January 8, 2020 at Long Bien golf course, Hanoi. This year’s charity golf tournament attracted more than 150 attending golfers.

Video

Privilege

Tuyên bố miễn trừ

"Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) cho mục đích công bố các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của CenLand trong kỳ công bố nhằm cung cấp thông tin cho các Cổ đông/Nhà đầu tư, cũng như nội bộ tổ chức/cá nhân của CenLand.

Tài liệu này có thể chứa các thông tin mang tính dự báo, phản ánh quan điểm quản trị nội bộ về các hoạt động kinh doanh trong tương lai của CenLand cũng như của các công ty thành viên. Kết quả trong tương lai dựa trên những ước tính và kỳ vọng, dựa trên những thông tin có được đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, các dự đoán chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro và những sự việc phát sinh ngoài dự kiến có thể có những khác biệt lớn so với kết quả thực tế.

Tất cả những thông tin trong báo cáo này không phải là lời chào mua/chào bán cổ phiếu của CenLand (mã niêm yết: CRE), do đó, Cổ đông/Nhà đầu tư chỉ nên xem Bản tin này là một nguồn tham khảo và CenLand miễn trừ trách nhiệm trước những trường hợp ngoài ý muốn khi có cá nhân khác sử dụng thông tin trên dưới bất kỳ mục đích nào."