Dự án Tiêu biểu

Góc báo chí

TOP 10 sàn Bất động sản tốt nhất năm 2019

Với 5 tiêu chí, chất lượng dịch vụ tốt, số lượng giao dịch lớn trong năm 2019, tư vấn có trình độ chuyên môn, sản phẩm phân phối là các thương hiệu uy tín và quy mô từ 500 nhân viên môi giới trở lên, CenLand vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2019.

CenGroup ‘rót’ 1 triệu USD đầu tư vào nền tảng công nghệ Revex

Revex là nền tảng trung gian kết nối giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư BĐS. Phân khúc khách hàng mà Revex hướng đến là các cá nhân có thể đầu tư từ 1 triệu đồng. Các nhà đầu tư có thể góp vốn để cùng đầu tư chung, tuỳ vào năng lực tài chính của mình.

Hình ảnh tiêu biểu

Ưu đãi Cengroup

Tuyên bố miễn trừ

"Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) cho mục đích công bố các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của CenLand trong kỳ công bố nhằm cung cấp thông tin cho các Cổ đông/Nhà đầu tư, cũng như nội bộ tổ chức/cá nhân của CenLand.

Tài liệu này có thể chứa các thông tin mang tính dự báo, phản ánh quan điểm quản trị nội bộ về các hoạt động kinh doanh trong tương lai của CenLand cũng như của các công ty thành viên. Kết quả trong tương lai dựa trên những ước tính và kỳ vọng, dựa trên những thông tin có được đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, các dự đoán chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro và những sự việc phát sinh ngoài dự kiến có thể có những khác biệt lớn so với kết quả thực tế.

Tất cả những thông tin trong báo cáo này không phải là lời chào mua/chào bán cổ phiếu của CenLand (mã niêm yết: CRE), do đó, Cổ đông/Nhà đầu tư chỉ nên xem Bản tin này là một nguồn tham khảo và CenLand miễn trừ trách nhiệm trước những trường hợp ngoài ý muốn khi có cá nhân khác sử dụng thông tin trên dưới bất kỳ mục đích nào."